Η Ιστοσελίδα που βλέπεται χρησιμοποιείται ως ερευνητικό εργαλείο στο πλαίσιο εκπόνησης της διπλωματικής εργασίας για το μεταπτυχιακό «Ψηφιακό Μαρκετινγκ» του Διεθνές Πανεπιστημίου Ελλάδος.
Περιηγηθείτε στην εκδοχή της ιστοσελίδας που σας αρέσει περισσότερο.
Οι ενδιαφερόμενοι για το Μεταπτυχιακό μπορούν να χρησιμοποιήσουν το κουμπί "ΔΗΛΩΣΤΕ ΤΟ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ ΣΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΨΗΦΙΑΚΟ MARKETING" για να δηλώσουν τον ενδιαφέρον τους.

Website 1

Website 2

Website 3

Website 4

Website 5

Website 6

Website 7

Website 8